ROK:

 

Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019

KOLEGIALNOŚĆ W KOŚCIELE KATOLICKIM

Kupczak Jarosław, Kolegialność i synodalność w Kościele

Cherubini Roberto, I Laici nella Chiesa come costruttori di comunione: La Chiesa antica

Góralski Wojciech, Struktury kolegialne w Kościele

Jagodziński Marek, Personalistyczno-komunijne wymiary kolegialności – synodalności w Kościele

Kaucha Krzysztof, Istota Kościoła i kolegialności

Kowalczuk Marek, Paradygmat koncyliarności w Dz 15,1-29

Napiórkowski Andrzej, Proces tworzenia się Kościoła i jego kolegialność w świetle zasady Maryjnej

Olszewski Mieczysław, Rola kolegialności i synodalności w budowaniu wspólnoty eklezjalnej w świetle posoborowych dokumentów Kościoła

Ozorowski Edward, Prawda – komunikacja – komunia

Proniewski Andrzej, Reform of the Catholic Church

Ryłko Stanisław, Formacja katolików świeckich: wielkie wyzwanie naszych czasów

Strzelczyk Grzegorz, Synodality: An Epiphany of the Spirit

Tom do pobrania: