ROK:

 

Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017

NADZWYCZAJNE I NADPRZYRODZONE

Barth Grzegorz, Słowo wstępne

Barth Grzegorz, Zbawienie – uwolnienie – uzdrowienie

Guzowski Krzysztof, Nadzwyczajność i nowość w ruchu odnowy charyzmatycznej. Co jest darem Ducha Świętego, a co kreacją człowieka?

Jagodziński Marek, „Zwyczajne” działanie Boga w sakramentach w kontekście kontrowersyjnych koncepcji teologiczno-pastoralnych

Jaśkiewicz Sylwester, Objawienia prywatne w kontekście objawień fatimskich – ich miejsce w teologii

Kimsza Radosław, La donna – somigliante allo Spirito Santo e rivolta alla Theotokos

Murziński Paweł, Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age

Olszewski Mieczysław, Powiew Ducha Świętego w Kościele

Ozorowski Edward, Widzialność dzieła zbawienia w interpretacji św. Ambrożego i św. Leona Wielkiego

Sawa Przemysław, Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy

Schulz Michael, Beyond Being: Outline of the Catholic Heidegger School

Vander Schel Kevin M., Erich Przywara on John Henry Newman and the Supernatural

Tom do pobrania: