ROK:

 

Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Bokwa Ignacy, Słowo wstępne

Królikowski Janusz, Trynitarno-chrystologiczne perspektywy teologii małżeństwa

Sienkiewicz Edward, Małżeńskie communio w sakramentalnym urzeczywistnieniu

Jagodziński Marek, Komunijna wizja sakramentu małżeństwa

Barth Grzegorz, Sakramentalność małżeństwa w relacji do Eucharystii

Sztychmiler Ryszard, Sakramentalność małżeństwa w perspektywie prawnokanonicznej

Strzelczyk Grzegorz, Niespójności katolickiej doktryny o sakramencie małżeństwa

Małachowski Andrzej, Małżeństwo jako coincidentia oppositorum – „A tak już nie są dwoje, lecz jedno” (Mt 19, 6)

Mariański Janusz, Sakrament małżeństwa w świadomości katolików polskich w kontekście przemian rodziny

Olszewski Mieczysław, Theologian’s look on marriage and family

Proniewski Andrzej, Marital parenthood planning

Skreczko Adam, Marriage as a way to holiness

Lipniak Jarosław M., Małżeństwo w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego

Jaskóła Piotr, Nauka o małżeństwie w Ewangelickim katechizmie dla dorosłych

Tom do pobrania: