ROK:

 

Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015

CZŁOWIEK ISTOTA (PO)ZNANA
Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności

Bokwa Ignacy, Słowo wstępne

Clemenzia Alessandro, Aptacy Janusz, Alcuni spunti sull’antropologia teologica di Luis F. Ladaria

Bachanek Grzegorz, Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera

Bokwa Ignacy, Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904-1984) do współczesnej antropologii teologicznej

Choromański Andrzej, Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Huculak Benedykt J., Zarys antropologii Kościoła greckiego

Jagodziński Marek, Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej

Karwacki Roman, Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej

Kubicki Dominik, Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestionowania postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań antropologii teologicznej

Neumann Jacek, W nurcie wyzwań ludzkiego życia

Niewiadomski Józef, Ecce homo! – dramatyczne podejście do prawdy o człowieku. Innsbrucka teologia dramatyczna w obliczu potrzeb i wyzwań współczesności

Pater Dariusz, Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą?

Rynkowski Robert M., Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii

Sienkiewicz Edward, Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka

Warzeszak Józef, Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych

Tom do pobrania: